Posts

Thông báo mặt bằng trống tháng 4/2018 tòa nhà 319 Tower Bộ Quốc Phòng

Tòa nhà 319 Tower được xây dựng trên diện tích tổng…
319 Tower_ Mặt bằng bàn giao (1)

Chào thuê văn phòng tòa nhà 319 Tower Bộ Quốc Phòng

Tòa nhà 319 Tower Lê Văn Lương vừa là trụ sở…