Tin tức văn phòng tòa nhà 319 Tower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

319 Tower_ Mặt bằng bàn giao (1)

Chào thuê văn phòng tòa nhà 319 Tower Bộ Quốc Phòng

Tòa nhà 319 Tower Lê Văn Lương vừa là trụ sở…