Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng

Cho thuê văn phòng tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương

Cho thuê văn phòng tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê…
Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng

Cho thuê văn phòng tòa nhà 319 Tower, Lê Văn Lương. DT: 134m2

Cho thuê văn phòng tòa nhà 319 Tower, Lê Văn Lương,…